Programowanie immobilizera z eepromu

Na podstawie modułu immobilizera, licznika, sterownika silnika lub elektronicznej stacyjki możemy zakodować transponder.

Istnieje także możliwość usunięcia immobilizera jeżeli sprawia on kłopoty niewłaściwym funkcjonowaniem.