Chrysler RHB

Modele: wszystkie modele po 2012r

Menu systemu:  język angielski
Lektor nawigacji:  język angielski
Aktualizacja mapy:  brak możliwości technicznych
Przekodowanie USA – EUR:  brak możliwości technicznych