Lexus Generacja 4 USA DVD

Modele na rynek USA:

  • LS430 2004/2005/2006
  • GS300, GS430 2006
  • ES330 2004/2005/2006
  • RX330, 400h 2005/2006
  • LX470 2004/2005/2006/2007
  • SC430 2005-2006
  • GX470 2005-2006
Menu systemu:  język polski
Lektor nawigacji:  język polski
Aktualizacja mapy:  2013/2014 EUROPA
Cena za powyższe opcje:  699PLN*
Przekodownie obejmuje zmiane na język polski komunikatów nawigacji, NIE obejmuje zmiany z Celsjuszy na Fahrenhajty oraz zmiany mil na kilometry na licznikach!