Lexus Generacja 5 USA DVD

Modele na rynek USA:

  • RX350/400h: 2007, 2008, 2009
  • ES350: 2007, 2008, 2009
  • IS250/350/F: 2006, 2007, 2008, 2009
  • GX470: 2007, 2008, 2009
  • GS350/430/460/450h: 2007, 2008, 2009
Menu systemu:  język polski
Lektor nawigacji:  język polski
Aktualizacja mapy:  2014/2015 EUROPA
Cena za powyższe opcje:  699PLN*
Przekodownie obejmuje zmiane na język polski komunikatów nawigacji, NIE obejmuje zmiany z Celsjuszy na Fahrenhajty oraz zmiany mil na kilometry na licznikach!