Polityka Bezpieczeństwa Informacji

 

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych określa zasady i procedury, niezbędne do zachowania poufności przetwarzanych przez przedsiębiorstwo danych osobowych.

Nasza firma zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem polityk bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.

Usługa obejmuje:

  • Zapoznanie się z istniejącymi rozwiązaniami systemów informatycznych w firmie.
  • Ocenę zagrożenia.
  • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.
  • Wprowadzenie nowych lub modyfikacja istniejących już rozwiązań systemów informatycznych.
  • Wdrożenie procedur zawartych w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania.

Stworzona przez nas polityka bezpieczeństwa informacji jest zgodna z normami ISO o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o kontakt.