Outsourcing IT

Outsourcing  jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Traktowany jest także jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę nad konkurencją.

Outsourcing w IT:

Obszarem działania przedsiębiorstw, w którym strategia „zewnętrznego źródła” stosowana jest najczęściej jest właśnie informatyka. W ramach tego obszaru zadaniami najczęściej przekazywanymi na zewnątrz są:

 • konserwacje i naprawy sprzętu,
 • rozwój aplikacji, tworzenie stron www,
 • przetwarzanie i bezpieczeństwo danych,
 • wdrożenia rozwiązań informatycznych,
 • hosting.

 

 

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa są możliwości:

 • redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
 • uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
 • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
 • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
 • przyspieszenia pojawiania się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
 • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
 • pozyskania kapitału,
 • podziału ryzyka,
 • dopływu gotówki.

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”  Henry Ford 1923r.